Błogosławiony Bernard Lichtenberg I

Bernhard Lichtenberg
błogosławiony, kapłan i męczennik

* 3 grudnia 1875 r. w Oławie
† 5 listopada 1943 r. w Hof
wspomnienie: 5 listopada

 

➚Bernhard Lichtenberg urodził się 3 grudnia 1875 r. w Oławie na Śląsku. Świecąc przykładem szczegól­nej pobożności ten proboszcz (1899), wikariusz katedralny (1932) i proboszcz katedralny (1938) z niestru­dzoną i nieustarszoną pasją prowadził w Berlinie działalność duszpaszterską i pracował dla Caritasu. Z powodu odmówienia publicznej modlitwy za prześladowanych Żydów i krytyki morder­stw »eutanazji« został 23 października 1941 aresztowany przez Gestapo, a potem skazany przez sąd specjalny w dniu 22 maja 1942 roku. Po dwuletnim pobycie w więzieniu karnym cieżko chory zmarł w dniu 5 listopada 1943 r. w miejscowości Hof podczas transportu do obozu koncentracyjnego Dachau. Błogosławionym i męczen­nikiem ogłoszony został przez papieża Jana Pawła II w dniu 23 czerwca 1996 r. w Berlinie. Grób bł. Bern­harda znajduje się dzisiaj w kościele dolnym Katedry pw. św. Jadwigi w Berlinie.

Fragmenty jego zapisków podczas pobytu w więzieniu:
Wszystko powinniśmy postrzegać i oceniać w świetle wieczności, i odpowiednio do tego działać.

Zacznij więc, moja duszo, rano przy przebudzeniu się mówić powoli i z namysłem: »Dzisiaj będę na wszy­st­ko patrzeć w świetle wieczności, na wszystko, co mi się przydarzy, chwile radosne i bolesne, pod­niosłe i przygnębiające«. Być może już za kilka tygodni dodam do tego drugie postano­wienie, a nawet będę musiał je dodać, ponieważ już sobie uświadomiłem, co jest mi przeszkodą: moja nie­cier­pliwość. A więc w przyszłości będę zgodnie z pierwszym postanowieniem mawiał powoli i z namysłem: »Dzisiaj posiądę moją duszę w cierpliwości«. Wiem, że tysiąc razy będę tracił cierpliwość, lecz ciągle na nowo będę odna­wiał postanowienie cierpliwości. Być może za kilka miesięcy będę wiedział, dlaczego tak szybko tracę cierpliwość: mówię zbyt szybko, serce leży mi na języku, zbyt szybko ustępuję mojemu gniewowi – i będę musiał dodać jeszcze trzecie postanowienie: »Dzisiaj nie zgrzeszę ani jednym słowem«. A ponieważ słowo poprzedzone jest zawsze myślą, trzecie postano­wienie sformułuję tak: »Dzisiaj nie zgrzeszę ani jedną myślą i ani jednym słowem«. Teraz wydaje się, że koło się zamknęło. Od teraz będę działał przez kilka lat zgodnie z tą zasadą, a kiedy zauważę, że w dalszym ciągu nie stałem się »amor et deliciae [miłością i rozkoszą]« dla mojego otoczenia, mojej rodziny, moich kolegów, to po­nownie się zatrzymam i jeszcze bardziej zagłębię się w sprawę: »Kto i co jest mi przeszkodą?« I znajdę odpowiedź: mimo wszystko i mimo wszystkim, mnie brakuje odpowied­niego ponadnaturalnego nasta­wienia. Chcę tylko być lubianym przez ludzi a nie przez umiłowanego Boga. Bardzo chcę uzyskać pochwały i uznanie. Złości mnie, kiedy ktoś mnie gani, krytykuje, złośliwie ocenia, i dlatego dodam jeszcze czwarte postanowienie: »Dzisiaj będę robił wszystko z miłości i z miłości będę cierpiał«. Od teraz będę przez kilka lat postępował zgodnie z tą zasadą, a potem zobaczę, jakie zrobię postępy, i oby umiłowany Bóg zechciał mnie wziąć przy tym pod swoją opiekę. A Bóg już na pewno to uczyni: »Pan doświadcza bowiem tego, kogo miłuje« (Prz 3,12). »Biczuje [bowiem] każdego, kogo uznaje za syna« (Hbr 12,6). Jakże często mogłem się o tym przekonać podczas codziennej posługi duszpasterskiej …

Błogosławiony Bernhardzie, módl się za nami!

Informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem bł. ks. Bernharda Lichtenberga prosimy zgłaszać na adres postulatora diecezjalnego:

Dr Gotthard Klein
Bethaniendamm 29
10997 Berlin

postulator@bernhard-lichtenberg-kapelle.de
Bernhard-Lichtenberg-Kapelle